راه حل های سفارشی از سال 2001 +90 224 483 35 35

طراحی

طراحی عامل اصلی و مهم برای طرح ریزی سیستم است. تیم اتیس ترکیبی از متخصصان باتجربه برای طراحی پروژه ها و پیاده سازی آنها است.

درک نیازهای مشتریان فاکتور کلیدی در مرحله طراحی ست، به همین منظور 

از شروع بنا نهادن اتیس ارتباطات قوی بین تامین کنندگان پروسه های خطوط آبکاری، پیمان کاران فرعی و مشتریان شکل گرفته است .

طراحی طراحی طراحی

ساخت

تجربه ساخت وتولید باکیفیت بالا به وسیله آخرین تکنولوژی ماشین آلات در کارخانه اتیس مورد استفاده می باشد .

ساخت ساخت ساخت ساخت

تامین کردن

اتیس برای ارائه راه حل با شرکایش ارتباط بسیار قوی دارد.  زمانیکه یک پروژه تحویل داده می شود، وظیفه ما است که راه حل های بهینه و کم هزینه را برای حل مشکلات و تهیه تجهیزات و سایر ملزومات ارائه دهیم.

تامین کردن تامین کردن تامین کردن تامین کردن تامین کردن

نصب و راه اندازی

تشکراز هماهنگی بین مجریان پروژه، از پیمانکاران فرعی تا مشتری، که سیستم را در حال کار و به موقع تحویل می دهند.

نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی

اتوماسیون

تشکر به خاطرمنعطف بودن، نرم افزار کنترل پیشرفته که بر اساس خواسته های ویژه مشتری است. آخرین فن آوری با سیستم های ارتباطی بدون کابل و انتقال اطلاعات به کار گرفته شده ویک رابط کاربر پسند با پارامترهای ذخیره سازی داده های گذشته فراهم گردیده است. برنامه ریزی تولید و کنترل براساس سیستم یکپارچه ERP موجود است.

اتوماسیون اتوماسیون اتوماسیون اتوماسیون اتوماسیون اتوماسیون اتوماسیون

محل


کپی رایت 2017. ETIS Industrial Metal Plating Plants Prod. Ltd.